Bekreftelse formål med politiattest

Her ligger "Bekreftelse med formål" til søknad om politiattest

RETNINGSLINJER FOR LEIE AV IDRETTSHUSET

Visjon og verdier i Greipstad fotball

Presentasjon av Visjoner og verdier i Greipstad fotball
En kort presentasjon av visjon og verdier i Greipstad Fotball. Felles forståelse av begrepene og bevisst holdninger til våre visjoner og verdier er viktig for å dra klubben i samme retning. Klubbens Visjoner og verdier legges til grunn for vurderinger i styresaker.

Vi er stolt av våre sponsorer i Greipstad IL Fotball

Her har vi satt sammen alle våre nåværende sponsorer
Støtt klubben og sjekk hos våre sponsorer om det er noe du trenger, det være seg i daglivarer, byggevarer, håndtverkere, bank, forsikring, kjøretimer og alt mulig annet.
Vi er en breddeklubb og er stolt av at våre sponsorer også dekker bredden.

Klikk på logoen til sponsoren og den tar deg til nettsiden til sponsoren.

Vaffelrøre - "Greipstad - røra"

Vaffelrøre oppskrift
Fra tid til annen vil fotballen be deg som foreldre eller spiller bidra til ulike dugnad. Det å kunne bidra med vaffelrøre og vaffelsteking er en viktig og fin dugnad. Duften og smaken av de nystekte hjertene gir godfølelse langt inne i magen!

Elektronisk medlemsregister Greipstad IL Fotball

Medlemsregister
Denne veilederen forklarer deg steg, for steg hvordan du skal registrere deg(dine barn) i min idrett.

Sjekkliste for gjennomføring av årsmøte

Sjekkliste for gjennomføring av årsmøte
Denne sjekklisten er et hjelpemiddel til styret av Greipstad IL fotball for å kunne gjennomføre et godt og lovlig årsmøte. Her angis anbefalinger om punkter som må huskes, samt estimerte tidspunkter.

Sjekkliste ved utleie av idrettshuset - Hortemo

Sjekkliste ved utleie av idrettshuset - Hortemo
Sjekkliste ved utleie av klubbhuset på Hortemo. Skjemaet skal fylles ut av leietaker og leveres Drifts koordinator eller annen bemyndiget person fra styret.
Se også "RETNINGSLINJER FOR LEIE AV IDRETTSHUSET"

Sjekkliste ved vask av idrettshuset - Hortemo

Sjekkliste ved vask av idrettshuset - Hortemo
Enkel sjekkliste som benyttes ved vask av idrettshuset, skal arkiveres i "vaskeperm" stående på kjøkkenet.

Taushetserklæring for styremedlemmer i Greipstad IL Fotball

Taushetserklæring skjema
Taushetserklæring skjema skal signeres av styrets medlemmer i Greipstad IL fotball. Etter at du som styremedlem har undertegnet skjema, skal dette leveres til leder/formann av fotballgruppen.

Håndbok for: foreldre, spillere og andre tilknyttet Greipstad IL fotball.

Håndbok
En enkel håndbok, som gir noen tips på veien.

SPONSORKONTRAKT - GIL FOTBALL 2016

Sponsorkontrakt - GIL FOTBALL 2016

Sportsplan

Gjeldende fra 01. januar 2016
Gjeldende sportsplan er innførte retningslinjer og rammeverk for hvordan klubben sportslig sett ønsker å framstå. Det er lagt ned mye tid, arbeid og diskusjoner for å komme frem til dette overordnede dokumentet. Styret takker sportslig utvalg ved Bjørn Vidar Gundersen, Lars Thomsen, Hege Nygård og Atle Kristensen for insats og betydelig arbeid. Vi håper dokumentet skal gi alle trenere glede og god veiledning til utførelse av sitt arbeid.

DOMMERREGNING BARNE FOTBALLEN (5’er og 7’er fotball)

Skjema for dommerregning 5’er og 7’er fotball

UTSTYRSLISTE FOR TRENERE - GIL FOTBALL

Gjelder for trenere til barn/ungdom og voksne, fra 13 år og oppover