Årshjul - Gil fotball

Det er mye spennende arbeid som foregår i Gil fotball. Greipstad fotball ved styret har her forsøker å systematisere kalenderen for aktivitet gjennom «Årshjul 2016». Her får man en overordnet oversikt over hva som skal gjøres. Det er mange ting å tenke på i løpet av et år, og dette er ment som en hjelp til å huske det viktigste. Det er også markert hvilke oppgaver som trenger dugnadsinnsats.

Jeg trenger dommer...

Hva gjør jeg?
Det er opprettet en lukket Facebook gruppe for våre dommere, du lager et innlegg om når og hvor du trenger dommer og dommerne skriver seg på.