Overganger

- elektronisk
Vi registrerer alle overganger elektronisk, vedlagt er NFF's samtykkeskjema som må utfylles. Etter skjemaet er utfylt sendes/leveres det til Renate som deretter registrere overgangen.

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere 13 år og eldre.

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.