Dommerregning
Kontakt

Økonomiansvarlig/Kasserer
Heidi Lindalen
Kontakt

Styret
Kontakt

Leder
Kristin Nygård Schau
Kontakt
Marked/Sportslig
Christian Mortensen
Kontakt 48396043
Kasserer
Heidi Lindalen
Kontakt
Sportslig
Jan Eikså
Kontakt
Sportslig Koordinator
Aina Berntsen
Kontakt
Driftskoordinator/Fair Play ansvarlig
Hege Nygård
Sekretær
Irma Fakic
Prosjekter
Steffen Nilsen
Kontakt

Økonomi
Kontakt

Kasserer
Heidi Lindalen
Kontakt

Verv

Fair-Play ansvarlig
Hege Nygård
Dommeransvarlig
Aina Berntsen
Kontakt
Nestleder
Kjetil B. Skistad
Nominasjonsansvarlig
Jan Eikså
Kontakt
Innkjøpsansvarlig
Øystein Smith
FIKS ansvarlig
Aina Berntsen
Kontakt
Økonomiansvarlig/kasserer
Heidi Lindalen
Kontakt
Leder
Kristin Nygård Schau
Kontakt