Dommerregning
Kontakt

Økonomiansvarlig/Kasserer
Irma Fakic

Styret
Kontakt

Leder
Kjetil B. Skistad
Nestleder
Anders Ramsland
Kasserer
Irma Fakic
Sportslig ansvarlig
Kjetil Nygård
Trener og dommer koordinator
Aina Berntsen
Kontakt
Kontaktperson for foreldrekontakter/Utleie/Drift
Hege Nygård
Innkjøpsansvarlig
Kjetil B. Skistad
Prosjektansvarlig/Anleggsansvarlig
Kristin Nygård Schau
Kontakt

Økonomi
Kontakt

Kasserer
Irma Fakic

Verv

Fair-Play ansvarlig
Hege Nygård
Dommeransvarlig
Aina Berntsen
Kontakt
Innkjøpsansvarlig
Kjetil B. Skistad
FIKS ansvarlig
Aina Berntsen
Kontakt
Økonomiansvarlig/kasserer
Irma Fakic
Leder
Kjetil B. Skistad