Bekreftelse formål med politiattest

Her ligger "Bekreftelse med formål" til søknad om politiattest, oppdatert 7.4.21

Plan for kompetanse løft

Ifm. arbeid opp mot at Greipstad IL - fotball ønsker å bli en kvalitetsklubb, er det utarbeidet en plan for kompetanse løft blant trenere og styremedlemmer. Denne planen er styret oppgave i tett dialog med NFF Agder å følge opp videre

Økonomiplan Greipstad IL - fotball

Plan for økonomistyring Greipstad IL Fotball
Den overordnede strategi for Greipstad IL Fotball er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom medlemskontingenter, sponsoravtaler, tilskudd, gave midler, arrangement (cuper o.l.) og dugnader (salg av lodd, toalettpapir osv).
Det skal utarbeides budsjett for kommende regnskapsår. Budsjett skal være på kontonivå, tilsvarende som i regnskapet. Les mer på link..

Årshjul 2020

Greipstad il - Fotball årshjul for aktivitet i 2020, se vedlegg

Informasjon om forsikring og skader

I vedlagte dokument finner du mer informasjon om NFF forsikringsordninger.

Ved skade eller lidelse:
1. Utfør akutt skadebehandling
– Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
2. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

Les mer her;
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/

Rollebeskrivelse for oppgaver i Greipstad IL fotball

Rollebeskrivelse for enkelte oppgaver i klubb, herunder Kvalitetsklubb – ansvarlig, FIKS - ansvarlig, etc

Samtykkeskjema for bilde og video

Barns rett til privatliv
Hvordan er reglene for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

Utgangspunktet er at det alltid må finnes et samtykke fra de foresatte til alle barn på et bilde for at det skal være lov å dele bildene videre med andre - enten delingen skjer åpent på nett eller lukket i grupper eller via epost. Dersom bildene tas i regi av Greipstad IL fotball må de som tar bilder ha samtykke, før bildene blir tatt og benyttet. I Greipstad IL Fotball benyttes vedlagte samtykkeskjema.

SPORTSPLAN

- Sportsplan 2019 - 2020
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og klubben Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”.

Skal sportsplanen virkeliggjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Samtykkeskjema

- ved elektronisk overgang
NFF's samtykke skjema må utfylles, skannes og sendes til overgangsansvarlig/leder ved elektronisk registrering av overganger.

RETNINGSLINJER FOR LEIE AV IDRETTSHUSET

Visjon og verdier i Greipstad fotball

Presentasjon av Visjoner og verdier i Greipstad fotball
En kort presentasjon av visjon og verdier i Greipstad Fotball. Felles forståelse av begrepene og bevisst holdninger til våre visjoner og verdier er viktig for å dra klubben i samme retning. Klubbens Visjoner og verdier legges til grunn for vurderinger i styresaker.

Vi er stolt av våre sponsorer i Greipstad IL Fotball

Her har vi satt sammen alle våre nåværende sponsorer
Støtt klubben og sjekk hos våre sponsorer om det er noe du trenger, det være seg i daglivarer, byggevarer, håndtverkere, bank, forsikring, kjøretimer og alt mulig annet.
Vi er en breddeklubb og er stolt av at våre sponsorer også dekker bredden.

Klikk på logoen til sponsoren og den tar deg til nettsiden til sponsoren.

Vaffelrøre - "Greipstad - røra"

Vaffelrøre oppskrift
Fra tid til annen vil fotballen be deg som foreldre eller spiller bidra til ulike dugnad. Det å kunne bidra med vaffelrøre og vaffelsteking er en viktig og fin dugnad. Duften og smaken av de nystekte hjertene gir godfølelse langt inne i magen!

Elektronisk medlemsregister Greipstad IL Fotball

Medlemsregister
Denne veilederen forklarer deg steg, for steg hvordan du skal registrere deg(dine barn) i min idrett.

Sjekkliste for gjennomføring av årsmøte

Sjekkliste for gjennomføring av årsmøte
Denne sjekklisten er et hjelpemiddel til styret av Greipstad IL fotball for å kunne gjennomføre et godt og lovlig årsmøte. Her angis anbefalinger om punkter som må huskes, samt estimerte tidspunkter.