Forsikring
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere 13 år og eldre.

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.

Se også

Forsikring og Lisens

Dette er en informasjon angående FORSIKRING (tidl. Lisens) og...