Overganger
- elektronisk
Vi registrerer alle overganger elektronisk, vedlagt er NFF's samtykkeskjema som må utfylles. Etter skjemaet er utfylt sendes/leveres det til Renate som deretter registrere overgangen.

Kontaktpersoner

Renate Stensland
Kontakt

Dokumenter

Samtykkeskjema

- ved elektronisk overgang
NFF's samtykke skjema må utfylles, skannes og sendes til overgangsansvarlig/leder ved elektronisk registrering av overganger.