Årshjul - Gil fotball
Det er mye spennende arbeid som foregår i Gil fotball. Greipstad fotball ved styret har her forsøker å systematisere kalenderen for aktivitet gjennom «Årshjul 2016». Her får man en overordnet oversikt over hva som skal gjøres. Det er mange ting å tenke på i løpet av et år, og dette er ment som en hjelp til å huske det viktigste. Det er også markert hvilke oppgaver som trenger dugnadsinnsats.