Rutiner for kredittkjøp for Greipstad IL Fotball
Ved kjøp av varer på kreditt i regi/på vegne av Greipstad IL - Fotball gjelder det vedlagte dokumentet.

Rekvisjon som kan benyttes etter avtale med godkjenner er også vedlagt denne saken.