UTKAST TIL SPORTSPLAN 2019
Frist for innspill er 1 Mai 2019
«Styret i Greipstad fotball ved sportslig leder Jan Eikså, har utarbeidet et forslag til ny sportsplan for Greipstad fotball. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med Ole Kristian Skomedal,

Greipstad fotballs verdigrunnlag består blant annet av verdien åpenhet og styret ønsker derfor å legge utkastet til høring slik at hovedstyret, foreldrekontakter og andre engasjerte personer kan komme med innspill til sportsplanen før den vedtas, forankres i organisasjonen og settes i verk. Utkast til sportsplan har allerede vært til høring blant klubbens trenere.

Fristen for å komme med innspill er satt til 01.05.19!»