Politiattest
Nye rutiner
Nye rutiner for innhenting av politiattest fra 1.10.2014.
Les om ordningen her: Politiattest

Dere må kontakte Styret for å få bekreftelsen fra Greipstad Fotball som skal følge søknaden deres.

Søkere under 18 år må ha signatur fra foresatt på søknaden. Derfor kan dere ikke søke elektronisk, men må fylle ut søknadsskjemaet og sende via post til:

Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
 
Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).
 
Gå til www.politi.no for å lese mer om hvordan søknad sendes via post.


Søknadsskjemaet for personer over 18 år er her: Søknad om politiattest


Når dere har mottatt attesten deres:
Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styret.
Attesten er ikke godkjent før den er forevist til styret, så ta kontakt og avtal tid.

Greipstad Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
Attesten må fremvises innen 3 måneder (fra den er sendt inn til politiet) for å være gyldig.