Skadefri
STRUKTURERT OPPVARMING GIR EN GOD START PÅ FOTTBALLTRENINGEN

Oppvarmingsprogrammet er basert på varierte balanse-, spenst- og styrkeøvelser. Ved å ta det i bruk kan mange av de vanligste skadene unngås. Det gir også en god start på fotballtreningen. Løpsøvelsene i programmet er i tillegg egnet som oppvarming til kamper.

REDUSERER SKADER MED 30–50 %

Det er lagt inn progresjon i de fleste øvelsene for å øke vanskelighetsgraden underveis, slik at treningsutbyttet kan opprettholdes etter hvert som du blir bedre. Programmet reduserer skader med 30–50 %, under forutsetning at det blir brukt minst 2 ganger i uken.


Sjekk her for mer om hvordan man kan trene skadefri;
http://www.skadefri.no/idretter/fotball/skadefri-fotball/